• +420 604 714 110
  • martin.martikan@seznam.cz

Je injektáž zdiva opravdu účinná

Chemické injektáže

Trápí vás v domě vlhkost? Pak je nejspíše problém v hydroizolaci. Tento problém je nutné řešit co nejdříve. Účinných metod, jak provést sanaci zdiva, existuje mnoho. Jednoduchým řešením je však chemická injektáž. U té není třeba provádět složité stavební úpravy.

Proč vznikají mokré mapy na zdech?

Také máte problém s vlhkými zdmi ve vašem domě? Neustále bojujete s plísněmi, které se tvoří nejen v rozích, ale také na jiných částech obvodových zdech, potažmo i ve vnitřních zdech? Tento problém je patrně zapříčiněn vlivem poškozené spodní izolace formou kapilární vzlínající vlhkosti. Výsledkem tohoto vlivu se na povrchu stěn tvoří vlhkostní mapy, výkvěty solí a plísně a dochází k teplotním a energetickým ztrátám a destrukci stavby. Takto zasažené objekty není vhodné užívat a je nezbytné zajistit účinná sanační opatření.

Chemické injektáže

Problém s vlhkostí je nutné řešit co nejdříve

Jestliže ve svém domě zjistíte vlhkost na zdech, pak je nutné začít jednat co nejdříve. Vlhký prostor je doslova živnou půdou pro bakterie a plísně, které mají negativní vliv na naše zdraví. Odstraněním vlhkých povrchů zamezíme tvorbě plísní, snížíme riziko onemocnění dýchacích cest, zamezíme rozpadávání omítek a zdiva, ochráníme obklady a nábytek a prodloužíme životnost stavebních konstrukcí. Pokud nechcete provádět rovnou kompletní podřezání zdiva, pak je rychlým a efektivním řešením chemická injektáž.

Chemická injektáž pomůže s vlhkostí i u velmi starých zdí

Jestliže řešíte problém s vlhkostí u velmi starého domu, kde víte, že hydroizolace zcela chybí, i zde můžete aplikovat chemickou injektáž, která se účinně postará o to, aby vaše zdi byly zcela zbaveny nežádoucí vzlínající vody. Chemická injektáž je často používanou a spolehlivou sanační metodu, která díky svým specifikům umožňuje provést aplikaci relativně rychle a bez větších omezení v užívání objektu.

Je však nutné vybrat vhodnou chemii, která zabrání průniku nejen vody, ale také ostatních složek v ní obsažených, například solí. Při volbě vhodného a kvalitního prostředku dokáže být chemická injektáž zdiva velmi účinná a odstraní příčinu nepříjemností spojených s vlhkostí zdiva. Proto doporučujeme, obrátit se na naše specialisty, kteří vám pomocí vzorku provedou rozbor a následně doporučí vhodný typ chemické injektáže. Jedině tak bude mít jistotu, že aplikovaná metoda bude mít i po letech vysokou účinnost a spolehlivost.

Jak sanace a izolace zdiva pomocí chemické injektáže funguje?

Základním principem této osvědčené metody je účinná vnitřní hydrofobizace stavebních hmot. Sanace a izolace zdiva pomocí chemické injektáže zdiva spočívá v jeho napuštění injektážním prostředkem, který je do zdiva vpraven předvrtanými otvory. Ten ve zdivu vytvoří dodatečnou voděodolnou vrstvu, která brání v prostupu vlhkosti do zdiva a vytváří tak dokonalou a spolehlivou izolaci proti vlhkosti. Tímto způsobem dokáže injektáž zdiva docílit souměrné hydroizolace zabraňující vodě ve vzlínání.